Homeopatie a psychiatrie

Homeopatie jako léčebná metoda u pacientů s psychiatrickými diagnózami,

tak zněl přibližný překlad názvu semináře, kterého jsem se zúčastnil letos v červenci (2010). Konal se v malebném městečku Wessling, cca 20 km západně od Mnichova (SRN) a vedl jej věhlasný indický psychiatr a homeopat Dr. Mahesh Gandhí. Dr.Gandhí je členem Sankaranovy Bombajské školy a stál spolu se Sankaranem u zrodu této nové metody, které jsou věnovány celé tyto moje stránky, a pro kterou se ve světě vžil název "The Sensation Method".

Bylo fascinující vidět, jak Dr. Gandhí dokáže vést své psychiatrické pacienty při homeopatickém rozhovoru tak, aby vyšly na povrch jejich vnitřní reakční vzorce a tím se ukázal lék, který potřebují. Výsledky léčby byly neuvěřitelné. Na kontrolních videích už po jednom měsíci byla pouhým okem vidět ta proměna od psychózy (tzn. pacienta s psychózou) k člověku, který je schopný plně a platně žít a integrovat se do svého okolí.

Tak jak homeopatická léčba postupovala, bylo možno postupně redukovat psychofarmaka, až je posléze zcela vysadit.

Na semináři jsme rozebírali problematiku neuróz a psychóz, od obsedantně kompulzivních, až po schizofrenie.

Je samozřejmě nutno zdůraznit, že léčba některých těžkých poruch není záležitostí jedné dávky léku, po které se vše zázračně upraví, i když i takové jsme viděli případy.

Pravidelné a trpělivé podávání správného homeopatika ve správné dávce má však tu moc, vyvést pacienta z bludiště svých představ a navrátit jej životu na TOMTO světě.

chevron-upmenu-circlecross-circle